Vista de fàbrica

Taller de camp

Taller de camp 2
Taller de camp
Taller de camp 1

Procés

1 Mecanitzat CNC

Mecanitzat CNC

2 Processament de l'estator

Processament de l'estator

3 Inspecció de l'estator

Inspecció de l'estator

4 Immersió de goma

Immersió de goma

5 Mecanitzat del rotor

Mecanitzat del rotor

6 Detecció d'equilibri dinàmic per a rotor

Detecció d'equilibri dinàmic per a rotor

7 Muntatge

muntatge

8 Prova en línia

Prova en línia

9 Prova de rendiment

Prova de rendiment

Producció d'equips

1Centre de mecanitzat CNC2

Centre de mecanitzat CNC

2 Màquina de conformació d'engranatges 1

Màquina de conformar engranatges

3 Torn CNC6

Torn CNC

4 Màquina de rectificar 3

Màquina de rectificat

5 Màquina d'immersió de goma 1

Màquina d'immersió de goma

6 Màquina de tall lineal

Màquina de tall lineal

Prova d'equips i magatzem

1 Provador complet de l'estator3

Provador complet d'estators

prova del rotador

Prova del rotador

magatzem

Magatzem